MUDr. Agnesa Zsírosová

Janka Haliaková

Mária Ružániová

O nás

V našej ambulancii sa staráme o pacientov vo veku 0-28 rokov.

Prihlásiť sa k nám môžete na základe osobnej návštevy, telefonického kontaktu alebo inou formou elektronickej komunikácie.
V prípade novorodencov, alebo na základe vzájomného dohovoru lekára s rodičmi, vykonávame návštevu aj doma.

Starostlivosť zahŕňa preventívne vyšetrenie každé 2 roky, liečbu, poradenstvo pri zachovaní zdravia, poradenstvo pri úprave životosprávy, výchovné poradenstvo. Poskytujeme telefónne čísla na odborné ambulancie, vybavíme odborné vyšetrenia podľa dohovoru s rodičmi.

Na našej ambulancii si môžete vybrať aj liečbu homeopatiou.

Prevencia zahŕňa  celkové fyzikálne vyšetrenie pacienta, váženie, meranie výšky obvodu hlavy, hrudníka, bokov, vyšetrenie krvného tlaku, pulzu, zraku, sluchu, odbery krvi, vyšetrenie moču, stolice,  individuálne EKG.

Medzi preventívne výkony patrí očkovanie. Očkujeme proti chrípke v období od 1.10.2018 do 31.1.2019, očkovacia látka sa vyberie cez recept, bez doplatku, očkovanie je bezplatné. Očkujeme dojčatá podľa osobitných objednaní cez poradňu.

Preventívne prehliadky, aj očkovanie 2-3, 5-6, 10-11, 12-13 ročných detí Vám pripomenieme formou pozvánok, ktoré dostanete poštou, alebo Vás sestrička osobne kontaktuje telefonicky, prípadne SMS-kou. Ak poskytnete mailový kontakt a telefónne číslo, uľahčíte nám komunikáciu. Obzvlášť je dôležité, aby ste nám nahlasovali zmeny telefónnych čísiel aj adresy trvalého pobytu dieťaťa.
U 11 a 17 ročných detí vyšetrujeme krv na prevenciu kardiovaskulárnych ochorení, odoberáme glykémiu, cholesterol, triglyceridy.
V rámci kuratívy disponujeme tlakomerom, glukometrom, otoskopom, anlyzátorom na vyšetrenie moču, CRP prístrojom aj EKG.

Aplikujeme náušnice piercingom.

Na ambulancii sme zaviedli eHealth systém, t.j.elektronickú komunikáciu aj s lekárňou, zdravotnými poisťovňami a NCZI.
Prakticky to znamená, že nedostanete recept fyzicky do ruky a pre lieky do lekárne pôjdete len so zdravotným preukazom pacienta. Lieky po návšteve lekára si môžete vybrať v ktorejkoľvek lekárni do 7 dní, antibiotiká do 3 dní. Bez platného preukazu lekáreň lieky nevydá.

pondelok sú v Lubeníku predĺžené ambulantné hodiny v poobedňajších hodinách do 16:00, vyšetrenie treba dohodnúť vopred s lekárom.

Uisťujeme pacientov aj rodičov, že za ambulantnými dverami sa vždy pracuje, Vaša trpezlivosť je pri našej činnosti nevyhnutná.

Vážime si Vašu návštevu, Vaše otázky aj pripomienky.

DOKIKA s.r.o.